© Mgr. Iveta Hermanovská, 2011

Kruh, kružnica a ich časti

Urč číselne obsahy (S) a dĺžky (l) farebných častí na obrázkoch.
Pri výpočtoch za konštantu π dosať číselnú hodnotu s platnosťou na dve desatinné miesta.
Obsah kruhového výseku a dĺžku kružnicového oblúka počítaj logicky. Výsledky zaokrúhľuj na stotiny.
r = 5, α = 1°, β = 56°.
    Úloha 1:
1.JPG    S =
    Úloha 2:
2.JPG    S =
    Úloha 3:
3.JPG    S =
    Úloha 4:
4.JPG    S =
    Úloha 5:
5.JPG    S =
    Úloha 6:
6.JPG    S =
    Úloha 7:
7.JPG    l =
    Úloha 8:
8.JPG    l =
    Úloha 9:
9.JPG    l =