©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Stredový a obvodový uhol

Na obrázku je do kružnice vpísaný pravidelný 10 uholník ABCDEFGHIJ. Vašou úlohou je určiť požadované uhly a ich veľkosť v stupňoch zapísať do voľných polí.
Pozn. γ je vonkajší uhol trojuholníka EHK a platí, že jeho veľkosť je súčtom veľkostí ostatných dvoch vnútorných uhlov trojuholníka EHK.
10uholnik stvoruholnik vnutorny.png
stredový uhol prislúchajúci menšiemu oblúku AB má veľkosť °
obvodový uhol AFB prislúchajúci oblúku AB má veľkosť °
α = °
β = °
γ = °
|∠ AKB| = °