©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Stredový a obvodový uhol I.

Na obrázku je do kružnice vpísaný pravidelný 12 uholník ABCDEFGHIJKL. Vašou úlohou je určiť vnútorné uhly tetivového štvoruholníka a ich veľkosť v stupňoch zapísať do voľných polí.
12uholnik stvoruholnik.png
stredový uhol prislúchajúci menšiemu oblúku AB má veľkosť °
obvodový uhol AFB prislúchajúci oblúku AB má veľkosť °
α = °
β = °
γ = °
δ = °