©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Konvexný a nekonvexný útvar

Planimetria

Podľa definície konvexného a nekonvexného útvaru odôvodni svoju voľbu (konvexný, alebo nekonvexný) pre každý útvar.
Útvar na obr. A je
Útvar na obr. B je
Útvar na obr. C je
Útvar na obr. D je
Útvar na obr. E je
Útvar na obr. F je
Útvar na obr. G je
Útvar na obr. H je
Útvar na obr. K je
Útvar na obr. L je
Štvorec bez jedného vrchola je
Kružnica je útvar
Kruh bez svojho stredu je
Polkruh je
Pás s danou šírkou je
Tupý uhol je je
Polrovina bez hraničnej priamky je útvar
Kosoštvorec je
Uhol väčší ako priamy je
Medzikružie je útvar
obrazkykonvex.png