©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Dvojice uhlov

Planimetria

Podľa náčrtu vyber z ponuky správne pomenovanie pre konkrétnu dvojicu uhlov.
dvojice uhlov.pnguhly α,β sú
uhly β,Ψ sú
uhly α,Φ sú
uhly α,δ sú
uhly β,ω sú
uhly α,ω sú
uhly δ,γ sú
uhly δ,τ sú
uhly ω,τ sú
uhly γ,τ sú
uhly δ,ω sú
uhly τ,Ψ sú
uhly δ,ψ sú
uhly β,Φ sú