PaedDr. Katarína Poláčiková

Kruh, kružnica.


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber správnu odpoveď.