© Mgr. Iveta Hermanovská

PLANIMETRIA

Pravidelný mnohouholník

Doplň chýbajúce údaje o danom pravidelnom 5-uholníku. Výsledky zaokrúhľuj na jednotky.
  Veľkosť polomeru kružnice opísanej
  pravidelnému 5-uholníku je 5.1_m.jpg
  α = °
  β = °
  γ = °
  δ = °
  veľkosť vnútorného uhla 5-uholníka: °
  v =
  veľkosť strany 5-uholníka:
  obvod 5-uholníka:
  obsah vyznačeného trojuholníka:
  obsah 5-uholníka:
  počet uhlopriečok 5-uholníka: