© Mgr. Iveta Hermanovská

Trojuholníky − zvláštne úsečky a kružnice − I.

Z ponúkaných možností vyber jednu tak, aby tvrdenie bolo pravdivé.
Úsečka spájajúca stredy dvoch strán trojuholníka je
Úsečka spájajúca vrchol trojuholníka so stredom protiľahlej strany je
Úsečka spájajúca dva vrcholy trojuholníka je
Úsečka spájajúca vrchol trojuholníka s pätou kolmice zostrojenej na protiľahlú stranu je
1_tr.gif

Na obrázku je znázornený trojuholník ABC.
Úsečka AX je