© Mgr. Iveta Hermanovská, 2011

Obsahy – hra kružníc a štvorca

Urč číselne obsah farebného rovinného útvaru ohraničeného časťami kružníc vložených do štvorca so stranou a = 2. Počítaj presne. Konštantu π napíš ako „pi”. Zlomkovú čiaru nahraď lomenou čiarou. Píš bez medzier.
ako výsledky zapisovať do okienok
    Úloha 1:
1.JPG    S =
    Úloha 2:
2.JPG    S =
    Úloha 3:
3.JPG    S =
    Úloha 4:
4.JPG    S =
    Úloha 5:
5.JPG    S =
    Úloha 6:
6.JPG     S =
    Úloha 7:
7.JPG    S =
    Úloha 8:
8.JPG    S =
    Úloha 9:
9.JPG    S =