PaedDr. Katarína Poláčiková

Obsah a obvod kruhu v slovných úlohách


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.