© RNDr. Gabriela Kövesiová

Súradnice vektora

Analytická geometria

Vypočítajte súradnice vektora.

A [ 2; 5 ], B [ 3; 7 ] =>
AB=(; )
A [ 3; 5 ], C [ 1; 0 ] =>
AC=(; )
E [ -2; 5 ], F[ 0; 1 ] =>
EF=(; )
E [ -1; 1 ], G [ 2; -7 ] =>
EG=(; )
X [ 1; 4 ], Y [ 3; -1 ] =>
XY=(; )
X [ 1; 4 ], Y [ 3; -1 ] =>
YX=(; )
M [ -1; 5 ], N [ -2; 5 ] =>
MN=(; )
M [ -1; 5 ], N [ -2; 5 ] =>
NM=(; )