© RNDr. Gabriela Kövesiová

Operácie s vektormi

Analytická geometria

Vypočítajte súradnice vektora, ktorý vznikne lineárnou kombináciou uvedených vektorov.


1. úloha: u = ( 1; -2 ), v = ( 3; 2 )u + v = ( ; )
2. úloha: u = ( 2; -2 ), v = ( 4; 1 )uv = ( ; )
3. úloha: u = ( 3; -2 ), v = ( 1; -2 )2.u − 3.v = ( ; )
4.úloha: u = ( 1; -2 ), v = ( 3; 2 )u + 2v = ( ; )
5. úloha: u = ( 0; 2 ), v = ( 3; -2 ), w = ( 0; -1 )u + v + 2w= ( ; )
6. úloha: u = ( 3; -1 ), v = ( -2; -5 ), w = ( 1; -3 )−2.u + vw = ( ; )