© Mgr. Iveta Hermanovská, 2012

Stred úsečky

Úsečka AE je bodmi B, C, D rozdelená na 4 zhodné časti (pozri obrázok).
Urč správne súradnice určených bodov v jednotlivých úlohách.
  1.   Obrázok1.png
  A [ 4; 2 ]  
  B [ ; ]  
  C [ ; ]  
  D [ ; ]  
  E [ 6; 4 ]  
  2.   Obrázok1.png
  A [ 3; 5 ]  
  B [ ; ]  
  C [ 1; 3 ]  
  D [ ; ]  
  E [ ; ]  
  3.   Obrázok1.png
  A [ ; ]  
  B [ -2; 3 ]  
  C [ ; ]  
  D [ -4; 1 ]  
  E [ ; ]  
  4.   Obrázok1.png
  A [ ; ]  
  B [ ; ]  
  C [ 2; -6 ]  
  D [ -8; -2 ]  
  E [ ; ]  
  5.   Obrázok1.png
  A [ ; ]  
  B [ ; ]  
  C [ ; ]  
  D [ -3; -2 ]  
  E [ -6; -4 ]