© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Analytická geometria v rovine

Priamka a jej smernica

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.