© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Lineárna kombinácia vektorov

Analytická geometria

Vypočítajte chýbajúce koeficienty (k, l),aby platila rovnosť
w = k.u+l.v
(5; 2) = .(4; 1) + .(-1; 0 )
(-1; 13) = .(2; -1) + .(1; 2 )
(0; 7) = .(6; 3) + .(3; -2 )
(4; -3) = .(-4; 3) + .(5; 3 )
(-4; -10) = .(-2; -1) + .(-2; 3 )