© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Kružnica

Analytická geometria v rovine

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.