© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Analytická geometria v rovine

Vzájomná poloha a kolmosť priamok, vzdialenosti.

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.