© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Analytická geometria

mix úloh

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.