© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Zložené úrokovanie

Finančná matematika

Doplňte vypočítané hodnoty, ak je to potrebné, uveďte s presnosťou na centy.
1. úloha
Adam vložil do banky 500 €, peniaze na účte sa mu zhodnocujú po každom roku s úrokovou mierou 10 % p.a. zloženým úrokovaním (úroky ponechá na účte). Doplňte údaje do tabuľky:


časna začiatku rokaúrok [un]na konci roka [Kn]
1. rokK0 =
2. rok
3. rok
4. rok
2. úloha:
Vložíme na bežný účet jednorázový vklad vo výške 2000 €, pričom peniaze vyberieme až po 6 rokoch. Banka ponúka fixnú úrokovú mieru 0,5 % p.a. Daný účet je oslobodený od poplatkov za vedenie účtu.
Koľko peňazí budeme mať po uplynutí spomínanej doby, ak úroky sa pripisujú na konci úrokového obdobia.

odpoveď: Na účte bude: €.
3. úloha:
Koľko musíme jednorazovo vložiť na sporiaci účet s fixnou úrokovou mierou 8 % p.a. ak po uplynutí piatich rokov na účte chceme mať sumu 10 000 €? Úroky sú pripisované na ten istý účet polehotne.

odpoveď: Musíme približe vložiť sumu €.
4. úloha:
Skúste numericky nasimulovať, po koľkých rokoch približne narastie počiatočná suma 200 € na aspoň 400 €, ak banka používa zložené úrokovanie s úrokovou mierou 15 % p.a.

odpveď: Bude to približne po rokoch.