© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Zložené úrokovanie

porovnanie jednoduchého a zloženého úrokovania

Doplňte vypočítané hodnoty, uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.

Úloha 1
Pán Brzobohatý vložil na termínovaný účet s trojmesačnou viazanosťou vkladu sumu 1000 €. Úroková miera je 1,5 % p.q. (úroky sa pripisujú po každom štvrťroku). Po roku priložil ďalších 2 000 €. O rok a pol nato sa rozhodol, že si kúpi motorku. Akú sumu mal takto k dispozícii, ak sa podmienky zloženého úrokovania počas celého obdobia nezmenili?

odpoveď: Na účte bude mať sumu €.
Úloha 2
Čo je výhodnejšie:
[A] vložiť sumu 5 000 € na jeden rok s úrokovou mierou 6 % p.s. (úroky sú pripisované po každom polroku) alebo
[B] pôvodnú sumu vložiť na rok na účet s jednoduchým úrokovaním 6,5 % p.s.

možnosť A, suma na účte
možnosť B, suma na účte

odpoveď: výhodnejšie je využiť možnosť
Úloha 3
Čo je výhodnejšie:
[A] vložiť sumu 5 000 € na dva a pol roka s úrokovou mierou 6 % p.s. (úroky sú pripisované po každom polroku) alebo
[B] pôvodnú sumu vložiť na dva a pol roka na účet s jednoduchým úrokovaním 6,5 % p.s.

možnosť A, suma na účte
možnosť B, suma na účte

odpoveď: výhodnejšie je využiť možnosť
Úloha 4
Doplňte tabuľku:

 jednoduché úrokovanie
5 % p.a.
zložené úrokovanie
5 % p.a.
K01000 €1000 €
K1
K2
K3
K10
K100
K1000 . 10
Úloha 5
Doplňte tabuľku:

 jednoduché úrokovanie
10 % p.a.
zložené úrokovanie
10 % p.a.
K01000 €1000 €
K1
K2
K3
K10
K100
K1000 . 10