© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Zložené úrokovanie

častejšie pripisovanie úrokov

Doplňte vypočítané hodnoty, uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.

Úloha 1
Aká suma bude po jednom roku na účte s počiatočným vkladom 1000 €, ak úroková miera je 8 % p.a., ale banka pripíše úroky na účet po každom polroku?

odpoveď: po prvom polroku tam bude suma
a po ďalšom polroku bude na účte suma €.
Úloha 2
Aká suma bude po jednom roku na účte s počiatočným vkladom 1000 €, ak úroková miera je 8 % p.a., ale banka pripíše úroky na účet po každom štvrťroku?

odpoveď: po prvom štvrťroku tam bude suma
a nakoniec po uplynutí celého roka bude na účte suma €.
Úloha 3
Aká suma bude po jednom roku na účte s počiatočným vkladom 1000 €, ak úroková miera je 8 % p.a., ale banka pripíše úroky na účet po každom mesiaci?

odpoveď: po prvom mesiaci tam bude suma
a nakoniec po uplynutí celého roka bude na účte suma €.
Úloha 4
Aká suma bude po jednom roku na účte s počiatočným vkladom 1000 €, ak úroková miera je 8 % p.a., ale banka pripíše úroky na účet po každom dni?

odpoveď: po uplynutí celého roka bude na účte suma
Úloha 5
Aká suma bude po jednom roku na účte s počiatočným vkladom 1000 €, ak úroková miera je 8 % p.a., ale banka pripíše úroky na účet po každej hodine?

odpoveď: po uplynutí celého roka bude na účte suma
Úloha 6
Čo je výhodnejšie:
[A] vložiť 12 000 € na jeden rok s úrokovou mierou 6 % p.a. s mesačným pripisovaním úrokov, alebo
[B] vložiť 12 000 € na jeden rok s úrokovou mierou 6,5 % p.a. s pripísaním úrokov až na kocni roka?

odpoveď:
možnosť A, suma na účte:
možnosť B, suma na účte:

výhodnejšia je možnosť
Úloha 7
Čo je výhodnejšie:
[A] vložiť 20 000 € na jeden rok s úrokovou mierou 12 % p.a. s mesačným pripisovaním úrokov, alebo
[B] vložiť 20 000 € na jeden rok s úrokovou mierou 12,5 % p.a. s polehotným pripísaním úrokov?

odpoveď:
možnosť A, suma na účte:
možnosť B, suma na účte:

výhodnejšia je možnosť