© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Úrok za dobu kratšiu ako úrokové obdobie

Jednoduché úrokovanie s Európskym štandardom 30E/360
= každý mesiac je 1/12 roka

V zošite vypočítajte požadované hodnoty.

úloha A)
Vypočítajte výšku úrokov pri 1,02% p.a. ak vklad 12 000 € vyberieme po 3 mesiacoch.

úloha B)
Vypočítajte výšku úrokov pri 9 % p.a. ak vklad 5 000 € vyberieme po 9 mesiacoch.

úloha C)
Vypočítajte aká je ročná úroková miera, ak vklad 2 000 € po 4 mesiacoch vzrástol na 2 060 €.

úloha D)
Vypočítajte aká je ročná úroková miera, ak vklad 4 000 € po 8 priniesol úrok 120 €.

úloha E)
Vypočítajte celkovú sumu na účte s 0,6 % p.a. po uplynutí polroka, ak na začiatku sme na ňom mali uloženú sumu 330 €.
úloha F)
Koľko percent z vkladu tvorí úrok, ktorý získame po štvrťroku na účte s úrokovou mierou 1,8 % p.a.

úloha G)
Za 5 mesiacov narástol vklad 100 € na 105 €. Aká je ročná úroková miera na tomto bankovom produkte?

úloha H)
Z počiatočného vkladu 3 200 € sme po trištrvrťroku získali úrok 240 €. Aká bola ročná úroková miera?

úloha J)
Aký bol počiatočný vklad, ak po mesiaci je na účte 360 € a ročná úroková miera je 6 % p.a.?

úloha K)
Za tri mesiace sa zúročil vklad na účte o 1,2 %. Akej ročnej úrokovej miere to odpovedá?