© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Úroková miera a zdanenie

Jednoduché úrokovanie