© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Úrokovanie

Pojmy

Ku pojmom vyberte ich správne vysvetlenie.

úroková miera

úrok

úrokové obdobie

úroková sadzba

p.a.

čistý výnos

veriteľ

dlžník

p.s.

p.q.

p.m.