© RNDr. Gabriela Kövesiová 2016

Úrok za dobu kratšiu ako úrokové obdobie

Jednoduché úrokovanie
Anglická metóda, štandard Act/365

pomernú časť roka vypočítajte použitím tabuľky
Pri počítaní použite pomer skutočného počtu dní trvania vkladu k celkovému počtu dní v roku.
napr. deň vkladu 1. január, deň výberu 10. január ... počítame s 9 dňami (lebo za dva dni: deň vkladu a deň výberu sa do celkového počtu dní zaráta len jeden)
npar. deň vkladu 27. február, deň výberu 8. marec ... 67 - 58 = 9 dní

úloha 1:
Aká je výška úroku, ktorú získame po vklade 10 000 € za obdobie od 1. januára do 20. februára, ak ročná úroková miera je 5 % p.a.?
Úrok =
tabuľka
úloha 2:
Koľko dní započítame pri vklade od 10. januára do 20. marca?
počet dní = dní
Aká je výška úroku, ktorú získame po vklade 5 000 € za obdobie od 10. januára do 20. marca, ak ročná úroková miera je 4 % p.a.?
Úrok =
úloha 3:
Aká je výška úroku, ktorú získame po vklade 200 000 € za obdobie od 2. decembra do 25. decembra, ak ročná úroková miera je 3,6 % p.a.?
Úrok =
úloha 4:
Aká je pomerná časť roka od 12. júna do 14. novembra?
pomerná časť roka = / 365
Aká je výška úroku, ktorú získame po vklade 50 000 € za obdobie od 12. júna do 14. novembra, ak ročná úroková miera je 2,5 % p.a.?
Úrok =
úloha 5:
Koľko dní sme mali na účte sumu 4 000 €, ak pri úrokovej miere 6 % p.a. vklad narástol na 4 100 € ?
počet dní = dní
úloha 6:
Dňa 1. januára sme vložili na účet 1 000 € s úrokovou mierou 5 % p.a. Po koľkých dňoch narastie vklad o 50 € ?
počet dní = dní