© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Výpočet dane

Daň z príjmu

Doplňte do prázdnych polí vypočítané hodnoty, zaokrúhľujte na dve desatinné miesta.
1.) Daň z príjmu na základe dohody o vykonaní práce je stanovená na 19 % z príjmu (február 2012). Vypočítajte koľko dane zaplatíme štátu, ak máme zmluvu uzavretú na danú sumu.

zmluva na sumu19% daň z príjmu
100 €
250 €
500 €
1020 €

2.) Vypočítajte, akú veľkú daň zaplatíme (19%) a koľko dostaneme na účet z uvedenej sumy.
ešte nezdanená suma19% (zaokrúhľuje sa na celé eurocenty nadol)na účet
135 €
15,9 €
248,60 €
1887,78 €

3.) Výška dane z príjmu je v každom štáte daná ich zákonmi. Vypočítajte aká je sadzba dane v nasledujúcich prípadoch.
ešte nezdanená sumavypočítaná daň z príjmusadzba dane
Paul215 £43 £ %
Karel1500 Kč225 Kč %
Emese200 Ft32 Ft %
Janett700 $94,50 $ %


4.) Pred niekoľkými rokmi bola v SR výška dane z príjmu fyzickej osoby vo výške 15%. Zistite, na akú sumu (v celých Sk) bola podpísaná zmluva o vykonaní práce, ak po jej zdanení nám na účet pripísali uvedenú čiastku.
po zdanení (15% daň)základ
1 275 Sk Sk
765 Sk Sk
21 250 Sk Sk
89 250 Sk Sk