© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2016

Úrokovanie

jednoduché a zložené úrokovanie

Doplňte vypočítané hodnoty, uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.
Úloha 1
Ktorý z priateľov by lepšie investoval svojich 100 000 € v nasledujúcich 20 rokoch?
Adam by ich uložil na 4% p.a. do banky, ktorá pri zloženom úrokovaní pripisuje úroky vždy po polroku.
Boris by za ne kúpil byt, ktorý by prenajímal za 5% ročne z jeho ceny.

odpoveď: Lepšie by investoval .
Úloha 2
Pán Matej si požičal 24 000€ s tým, že o 7 mesiacov vráti 27 500€.
Pán Jakub si požičal 35 000€ s tým, že o 5 mesiacov vráti 37 500€.
Kto z nich si požičal za výhodnejších podmienok (úrokovanie jednoduché)?

odpoveď: Výhodnejšie si požičal pán .
Úloha 3
Andrej si na začiatku roka založil vkladnú knižku, na ktorú uložil 400 €. Koľko € mal Andrej v banke po dvoch rokoch, ak úroková miera bola po celú dobu 1,9% p.a. a banka úročila vždy na konci každého polroka? Banka používa zložené úrokovanie, daň z úrokov je v súčasnosti 19 %.

odpoveď: Andrej mal v banke €.
Úloha 4
Emil si požičal od kolegu 800 €, s úrokovou mierou 12% p.a. Kolega používa zložené úrokovanie, úročí 1x mesačne. O koľko mesiacov jeho dlh prvýkrát presiahne 1 000 €?

odpoveď: Bude to po mesiacoch.
Úloha 5
Jankovi sľúbil majiteľ bytu, že mu predá svoj byt o 8 mesiacov za 60 000 eur.
Koľko musí Janko teraz vložiť do banky pri 6% ročnej úrokovej miere, aby mal v dohodnutom čase k dispozícii potrebnú čiastku, ak banka pripisuje na účet úroky zloženým úrokovaním po každom mesiaci?

odpoveď: Janko si má uložiť €.