© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Jednoduché úrokovanie

Bez zdaňovania,
za dobu kratšiu ako jedno úrokové obdobie

Po prečítaní úlohy zapíšte do prázdnych polí počet percent, základ a hodnotu prislúchajúcu počtu percent podľa zadania. Do odpovede prepíšte požadované výsledky ešte raz.

1.) Do banky si vložíme na účet 1000 € pri úrokovej miere 1,6% p.a.
Aký by bol stav na účte po uplynutí celého roka?% z € =
Odpoveď: Na účte bude po pripísaní úrokov €.
Aký úrok by sme získali po celom roku? % z € =
Odpoveď: Ročný úrok je €.
Aký úrok by sme získali po pol roku?
Aký úrok by sme získali za tri štvrtiny roku?
Aký úrok by sme získali za tri mesiace?
2.) Od istej spoločnosti si požičiame 3 000 € s tým, že o dva mesiace musíme vrátiť 3 300 €.
Aký veľký úrok splatíme za dva mesiace?
Aký veľký úrok pripadá na jeden mesiac?
Aký veľký úrok by to bol za celý rok?
Aký veľká je ročná úroková miera tejto pôžičky?% z € =
Odpoveď: Ročná úroková miera je % p.a.
3.) Pán A si požičal 25 000 € s tým, že po polroku vráti 29 500€.
Pán B si požičal 24 000 € s tým, že o päť mesiacov vráti 27 650€.
Aká je veľký úrok u pána A?za polrok
za jeden mesiac
za jeden rok
Aká je ročná úroková miera u pána A?% z € =
Úroková miera u pána A je %.
Aká je veľký úrok u pána B?za 5 mesiacov
za jeden mesiac
za jeden rok
Aká je ročná úroková miera u pána B?% z € =
Úroková miera u pána B je %.
Kto si požičal výhodnejšie?Výhodnejšie si požičal pán .