© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Jednoduché úrokovanie

Bez zdaňovania,
za jedno úrokové obdobie

Po prečítaní úlohy zapíšte do prázdnych polí počet percent, základ a hodnotu prislúchajúcu počtu percent podľa zadania. Do odpovede prepíšte požadované výsledky ešte raz.

1.) Do banky si vložíme na účet 180 € pri ročnej úrokovej miere 2,4%.
Aký veľký bude po roku úrok?% z € =
Aký bude po roku stav na účte?% z € =

Odpoveď: Ročný úrok je € a na účte budeme mať €.
2.) Od banky si požičiame 24 000 € pri ročnej úrokovej miere 0,8%.
Aký veľký dlh musíme po roku splatiť?% z € =
Koľko € zaplatíme na úrokoch?% z € =

Odpoveď: Ročný úrok je € a po roku zaplatíme €.
3.) Od banky si požičiame 50 000 € a po roku vrátime aj s úrokom sumu 55 000€.
Aký veľký úrok zaplatíme?.
Aká je úroková miera banky?% z € =

Odpoveď: Úroková miera banky je %.
4.) Od banky sme si požičali istú sumu peňazí. Po roku musíme vrátiť 35 632 € a úroková miera banky je 4,8% p.a.
Akú sumu sme si požičali?% z € =
Koľko € zaplatíme na úrokoch?

Odpoveď: Ročný úrok je € a požičali sme si €.
5.) Do banky sme vložili na termínovanú vkladnú knižku s ročnou viazanosťou sumu 7 500 €, po uplynutí 1 roka sme mali na knižke po pripísaní úrokov sumu 7 800 €.
Aká bola ročná úroková miera na tento termínovaný vklad?% z € =
Aký bol úrok získaný za tento rok?

Odpoveď: Úroková miera banky pre termínovaný vklad s ročnou viazanosťou bola %.
6.) Do banky sme vložili istú sumu, úroková miera bola 3,75% p.a.
Akú sumu sme vložili, ak sme na úrokoch získali 45€% z € =
Odpoveď: Vložili sme €.
Akú sumu sme vložili, ak po roku máme na účte 415€?% z € =
Odpoveď: Vložili sme €.