© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Jednoduché úrokovanie

Bez zdanenia, aj časť úrokového obdobia

Vypočítajte a zapíšte v požadovanej forme.