© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2014

Devízy a valuty, nákup a predaj

Finančná matematika

Devízy = bezhotovostné transakcie
Valuty = hotovostné transakcie
Predaj = EUR −> CudziaMena
Nákup = CudziaMena −> EUR