PaedDr. Katarína Poláčiková

Jednoduché úrokovanie


Úlohy si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň správnu odpoveď.