© RNDr. Gabriela Kövesiová

Sústava lineárnych rovníc

Numerické riešenie

Vyber riešenie danej sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi.
x = 3
3x + y = 7
x − y = −2
x + 2y = 7
x − 2y = 1
2x − 4y = 3
x + 2y = 1
2x − 4y = 2
2x − y = −1
x + 2y = 2
4x − 6y = 8
6x − 9y = 12
2(x + y) − 3 (x − y) = 4
4(x + y) − 7(x − y) = 2
5(3x + y) − 8(x − 6y) = 200
20(2x − 3y) − 13(x − y) = 520
(x+3)(y+5) = (x+1)(y+8)
(2x−3)(5y+7) = 2(5x−6)(y+1)