© Gabriela Kövesiová

Sústava lineárnych rovníc

Na papieri vyriešte nasledujúce sústavy rovníc a vyberte správne riešenie z ponuky.
Úloha č. 1
(x−2)/5 + 4y + 1 = 0
−2x −(y−6)/3 − 8 = 0
_______________________
riešenie:
Úloha č. 2
(x−2)/3 −(y−3)/5 = 3
(x+3)/4 −(y+1)/3 = 4
_______________________
riešenie:
Úloha č. 3
2(x+y/2) − (3x+y)/3 = 1
3x + 2y = 3
_______________________
riešenie:
Úloha č. 4
6(x+y/10) − (8x+y)/2 = 1
4(x/2+y/5) − (7x+2y)/10 = 6
_______________________
riešenie:
Úloha č. 5
2x + y = 1
6(x+y/3) − (2x−y)/2 = 5
_______________________
riešenie:
Úloha č. 6
(3x− 2y)/2 = 6
(y+8)/x = 2
_______________________
riešenie: