©RNDr. Gabriela Kövesiová

Sústava lineárnej a kvadratickej rovnice

Grafické riešenie

Pomocou programu "Graph" (alebo ľubovoľného programu na grafy funkcií) vykreslite obe rovnice zo sústavy a prečítajte z grafu riešenie sústavy, ktoré potom zapíšte do políčok pod sústavou.
Návod: z každej rovnice si najprv vyjadrite neznámu "y", aby ste vedeli zadať príkaz na vykreslenie grafu.
−2x + y = 0
x2 + x − y −2 = 0
_____________________
riešenie:
2x2 − y + 4 = 0
2x − y + 4 = 0
_____________________
riešenie:
4x = y −4
x2 − 2 = −x2 + y
_____________________
riešenie:
2x − y = 5
2x2 − y = 2
_____________________
riešenie:
x.(x + 1) − y = 2
y − 4 = 0
_____________________
riešenie:
x.(x − 2) + y −3 = 2
x.(x − 6) + y = x2
_____________________
riešenie: