©RNDr. Gabriela Kövesiová

Sústava lineárnych rovníc

Grafické riešenie

Pomocou programu "Graph" (alebo ľubovoľného programu na grafy funkcií) skunštruujte obe priamky zo sústavy dvoch lineárnych rovníc a prečítajte z grafu riešenie sústavy, ktoré potom zapíšte do políčok pod sústavou.
Návod: z každej rovnice si najprv vyjadrite neznámu "y", aby ste vedeli zadať príkaz na vykreslenie priamky.

x + y = 0
2x − y = −3
_____________________
riešenie: [; ]
x − y = 2
2x + y = 1
_____________________
riešenie: [; ]
4x − 2y = −4
x + y = 2
_____________________
riešenie: [; ]
2x + y = −2
x − 2y = 4
_____________________
riešenie: [; ]
3x − 4y = 6
x + 5y = 2
_____________________
riešenie: [; ]
2x + 3y = 5
7x − 5y = 2
_____________________
riešenie: [; ]
−2x + 2y = 6
x + 3y = −3
_____________________
riešenie: [; ]
3x + 2y = −4
−4x − 3y = 7
_____________________
riešenie: [; ]
3y = 9
−x + 2y = 8
_____________________
riešenie: [; ]