© RNDr. Gabriela Kövesiová

Sústavy lineárnych rovníc

Grafické riešenie

Nájdi ku danej sústave lineárnych rovníc na obrázku jej riešenie.