© Gabriela Kövesiová

Sústava lineárnych rovníc

Sčítacia metóda

Na papieri vyriešte nasledujúce sústavy rovníc a zapíšte riešenie podľa pokynov.
Sčítacou metódou nájdite riešenie sústavy rovníc. Ak existuje, zapíšte ho v tvare [x; y], ak neexistuje napíšte nemá riešenie, ak má nekonečne veľa riešení, napíšte veľa riešení.
Úloha č. 1
2u + 3v = −8
3u − 2v = 27
_______________________
riešenie:
Úloha č. 2
−8a + 2b = 6
12a − 3b = −9
_______________________
riešenie:
Úloha č. 3
3c − 6d = 9
− 4c + 8d = 12
_______________________
riešenie:
Úloha č. 4
7m − 2n = 29
−9m + 5n = −64
_______________________
riešenie: