© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Absolútna hodnota

Kvadratické rovnice

Vyriešte nasledovné rovnice s absolútnymi hodnotami a správne riešenie preneste ku zadaniu.