© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Absolútna hodnota

Rovnice (lineárne)

Vyriešte rovnice s absolútnou hodnotou, výsledky zapisujte pomocou zlomkov a vhodných zátvoriek ( < {. Pre oddelenie čísel použite bodkočiarku a za ňou jednu medzeru. Symbol nekonečna zapíšte nek alebo -nek. Napr. (-nek; 0>, {2}, (-7/3; nek) a pod. Pri vymenovaní viacerých prvkov riešenia dodržujte vzostupné poradie, napr. {-3; 5/2; 5}

Úloha 1.
| x + 2| = 2 . ( 3 − x )
K =
Úloha 2.
1−| x − 3 | = x − 2
K =
Úloha 3.
| x − 2 | + | x + 2 | = 2 . ( x + 1 )
K =
Úloha 4.
| x | − | x − 2 | = 2
K =
Úloha 5.
| 2x + 1 | − | 3x + 2 | = x
K =
Úloha 6.
| 5 − x | − | x − 3 | = 2 . | x + 1 |
K =