© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická rovnica

Korene = riešenie

Vyber a prenes správnu kvadratickú rovnicu z pravého stĺpca ku množine jej riešení vľavo.