© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická nerovnica

Riešenie nerovníc I

Nájdi a prenes správne riešenie z pravého stĺpca k zadaniu kvadratickej nerovnice vľavo.