© RNDr. Gabriela Kövesiová

Kvadratická nerovnica

Riešenie nerovníc II

Nájdi a prenes správne riešenie z pravého stĺpca k zadaniu kvadratickej nerovnice vľavo.