© RNDr. Gabriela Kövesiová

Lineárne rovnice a nerovnice

Grafické znázornenie

Vyber správny znak, aby obrázok predstavoval rovnicu alebo nerovnicu. Na obrázkoch so šrafovaním si všímaj iba zelenú farbu. Ako by sa zmenili riešenia, keby sme brali do úvahy ku zelenému šrafovaniu aj červenou znázornenú hraničnú priamku?

2x+y3

2x+y3

−x+y0

x−y1

x−y1

−x+y0

−x+y0

x−y1

2x+y3