© RNDr. Gabriela Kövesiová

Lineárne rovnice a nerovnice s 2 neznámymi

Grafické znázornenie

Nájdi ku obrázku správnu rovnicu, alebo nerovnicu.