© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Lineárne rovnice

Dôsledkové úpravy

Nájdite korene lienárnych rovníc, nezabudnite na skúšku správnosti.
du8.PNG
du2.PNG
du4.PNG
du3.PNG
du6.PNG
du5.PNG
du1.PNG
du7.PNG