© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Lineárne rovnice

Ekvivalenté úpravy

Nájdite korene lienárnych rovníc.
pr1f.PNG
pr1h.PNG
pr1r.PNG
pr1t.PNG
pr2f.PNG
pr2g.PNG
pr2m.PNG
pr2s.PNG