© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Kvadratická rovnica

Úprava na štvorec

V zošite vypočítajte korene kvadratických rovníc (využite pritom úpravu na štvorec).
us1.PNG
us2.PNG
us3.PNG
us4.PNG
us5.PNG
us6.PNG
us7.PNG
us8.PNG
us9.PNG
us10.PNG