© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Kvadratická rovnica

Neúplný tvar

Nájdite korene kvadratických rovníc.
nk_a.PNG
nk_b.PNG
nk_e.PNG
nk_d.PNG
nk_e.PNG
nk_c.PNG