© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Kvadratické rovnice

Neúplné kvadratické rovnice

Riešte do zošita a overte si svoje riešenie.
x2 − 16 = 0
x2 = 4
4x2 = 16
x2 + 4 = 0
x2 + 4x = 0
x2 − 2x = 0
x2 = 4x
x2 = -2x